Condiții generale de utilizare - Chiriaș

identificare

Site-ul www.corsica-realty.com (denumit în continuare „Site-ul”) este publicat de compania SAS MHG Group SASU, cu un capital de 5.000 de euro, al cărui sediu social este 128 Rue de la Boétie, 75008 PARIS, și înregistrat la RCS Paris Nr.848 540 977 00016, iar numărul său de TVA intracomunitar este FR48848540977. (în continuare „Editor”)

Contact: +33 786 202 815

infos@corsica-realties.com

definiție

Termenii cu majuscule au următoarele definiții:

Anunț: desemnează prezentarea imobilului închiriat de un agent de publicitate și condițiile de închiriere.

Agent de publicitate: înseamnă proprietarul proprietății de închiriat sau agenția imobiliară cu mandat de închiriere și care utilizează Serviciile pentru a oferi închirierea proprietății sale online.

Proprietate: înseamnă proprietatea oferită spre închiriere de către agentul de publicitate.

Locatar CGU: desemnează aceste condiții generale de utilizare a Site-ului aplicabile chiriașilor.

Chiriaș: înseamnă utilizatorul Site-ului care închiriază o proprietate prin intermediul Site-ului.

Partea (părțile): desemnează în mod indiferent editorul și chiriașul care au acceptat aceste T&C-uri.

Serviciile (serviciile): desemnează serviciile oferite de site, în special conexiunea dintre agentul de publicitate și chiriaș.

Site: înseamnă site-ul www.corsica-realties.com

Utilizator: înseamnă orice persoană care folosește Site-ul.

obiect

Site-ul permite agenților de publicitate să ofere proprietăți de închiriere pe care le dețin sau pentru care au un mandat de la proprietar să ofere Proprietatea de închiriat. Locatarii pot rezerva Proprietatea de pe Site și vor plăti suma de închiriere.

Aceste T&C-uri ale chiriașului trebuie să fie acceptate înainte de a utiliza Serviciile, cel târziu la înregistrarea pe Site. Orice creare a unui cont implică acceptarea completă a acestor Termeni. Nici o clauză nu poate fi invocată împotriva Editorului în afara acestor CGU Chiriaș dacă nu a fost acceptată în mod expres de către Editor.

Orice modificare a acestora va fi înaintată chiriașului. Dacă noile CGU-uri ale chiriasului sunt refuzate, Chiriașul nu va mai putea utiliza Site-ul și contul lor va fi închis.

Servicii oferite de Site

Site-ul permite chiriașilor să acceseze un cont online și Proprietățile de închiriere.

Chiriașul poate căuta imobilul pe care dorește să îl închirieze. Comanda de afișare depinde de filtrele utilizate și de așteptările chiriașului cu privire la locul, datele de sosire și plecare, numărul de chiriași, numărul maxim de locuri de muncă, numărul de dormitoare, numărul de băi, numele proprietății, tipul de proprietate, prețul mediu pe noapte, echipamentul disponibil, prin colectare, prin promoție.

Bunurile sunt oferite spre închiriere direct de către proprietarul lor sau de către un agent.

Închirierea poate fi pe termen scurt sau lung, mobilată / nemobilată.

Chiriașul poate selecta Proprietatea pe care o dorește, datele de închiriere și să plătească pentru închiriere online.

Acces la Site

Accesul la Site necesită utilizatorului acces la Internet. Toate costurile necesare pentru echipament, pentru conexiunea la Internet sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

Utilizatorul declară că este conștient de caracteristicile și limitele Internetului descrise mai jos:

Că transmisiile de date pe Internet au doar o fiabilitate tehnică relativă și că nimeni nu poate garanta buna funcționare a internetului;

Că Editorul a luat măsuri importante pentru a asigura accesul la Site în conformitate cu o obligație de mijloace, dar că datele care circulă pe Internet pot fi supuse unei deturnări și, prin urmare, comunicarea parolelor, codurile confidențiale și, în general, orice informație sensibilă este făcută de către utilizator pe propriul risc;

Că Internetul este o rețea deschisă și că informațiile transmise prin aceste mijloace nu sunt protejate împotriva riscurilor de deturnare, fraudulozitate, rău intenționat sau neautorizate în sistemul informațional al Utilizatorului, hacking, modificarea sau extragerea neautorizată a datelor, modificările, modificările nocive ale programelor sau fișierelor sau contaminarea virusurilor computerizate. Prin urmare, este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile adecvate pentru a proteja propriile sale date și / sau software stocate pe serverele sale de contaminarea de viruși, precum și încercările de a pătrunde în sistemul său computer de către terți prin serviciul de acces.

Ca urmare a celor de mai sus, și în deplină cunoștință de caracteristicile Internetului, Utilizatorul renunță la angajarea responsabilității Editorului cu privire la unul sau mai multe dintre fapte sau evenimente menționate mai sus.

Utilizatorul recunoaște că a fost informat suficient despre condițiile IT necesare pentru a accesa și utiliza site-ul.

Independența părților

Părțile sunt independente. Chiriașii sunt obligați la Editor numai de aceste T&C-uri ale chiriașilor. În niciun caz, Editorul nu va fi parte la contractul de închiriere încheiat între agentul de publicitate și chiriaș, dacă este cazul.

Prin urmare, este responsabilitatea agentului de publicitate și a chiriașului să respecte legile țării în care se află Proprietatea sa, plata oricăror taxe, reglementările aplicabile în funcție de tipul de închiriere ...

Editorul permite publicitarilor și locatarilor să fie conectați prin intermediul site-ului. Dar el nu este nici agent, agent comercial, agent imobiliar sau vreo altă calificare. Statutul editorului nu intră sub incidența legii Hoguet. Agenții de publicitate și Editorul sunt complet independenți.

Agentul de publicitate depinde de contractul de asigurare adecvat pentru închirierea proprietății și de chiriașul să afle când este închiriată imobilul.

înregistrare

Pentru a utiliza serviciile, chiriașul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să poată contracta. Înregistrarea pe Site este gratuită.

Utilizatorul recunoaște că a verificat caracterul adecvat al Site-ului pentru nevoile sale și că a primit toate informațiile și sfaturile de care avea nevoie pentru a se înregistra cu cunoștințe complete despre fapte.

Chiriașul recunoaște că s-a înregistrat pe numele său și în contul personal. Fiecare locatar poate deține un singur cont.

Chiriașul trebuie să se înregistreze pe Site completând câmpurile prevăzute în acest scop. Chiriașul certifică că informațiile care îl privesc sunt corecte. În caz de informații incorecte, Chiriașul trebuie să le modifice.

Editorul nu poate garanta performanța corectă a Serviciilor dacă câmpurile completate de Utilizator nu sunt completate complet sau sunt incorecte.

Odată ce înregistrarea a fost finalizată, Utilizatorul se poate reconecta cu Logare și o parolă pe care a ales-o anterior. Aceste informații sunt confidențiale și nu trebuie dezvăluite. În cazul în care Utilizatorul este conștient de faptul că aceste informații au fost furate de un terț, acesta se obligă să informeze Editorul fără întârziere și să-și schimbe parola. În plus, Utilizatorul se deconectează la sfârșitul fiecărei sesiuni.

Fiecare Utilizator poate avea un singur cont. Este interzisă utilizarea unei identități false sau a unei alte persoane. În cazul în care un astfel de caz ar trebui descoperit, Utilizatorul este informat că contul său va fi închis de către Editor fără notificare sau compensare și că poate fi atacat orice recurs legal împotriva sa. Editorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea unui chiriaș. Dacă chiriașul nu transmite probele menționate, contul său va fi închis.

Este interzis să încercați să accesați Site-ul folosind roboți, păianjeni, crawlere, razuitoare sau alte mijloace sau procese automate sau pentru a recupera date sau alt conținut de pe Site prin aceleași mijloace.

Închirierea unei proprietăți

Editorul nu este un agent imobiliar în sensul legii Hoguet (legea nr. 70-9 din 2 ianuarie 1970 și decretul nr. 72-678 din 20 iulie 1972) și, prin urmare, nu poate fi angajat nici în ceea ce privește calitatea Bunuri închiriate de agenții de publicitate sau pe capacitatea financiară sau alte caracteristici ale chiriașului. Prin urmare, Editorul nu acționează în niciun fel în alegerea Chiriașului, iar contractul de închiriere va lega doar Locatarul și Agentul de publicitate.

Bunurile sunt închiriate de proprietari sau de un profesionist. Informațiile trebuie să apară clar pe anunț. Clauzele contractului de închiriere, pe care Advertiserul și Locatarul le stabilesc în mod liber, nu vor fi aceleași, legea consumatorului nefiind aplicabilă între două persoane.

Închirierea este solicitată direct pe Site, de către contul de Utilizator al Chiriașului. Chiriașul selectează Proprietatea pe care dorește să o închirieze, datele de închiriere. Este responsabilitatea chiriașului să completeze cu exactitate informațiile solicitate și în special să nu comită erori la datele de sosire și plecare. Chiriașul trebuie să își rezerve Proprietatea pentru sine. În niciun caz nu poate face rezervarea pentru un terț.

Plata online de către chiriaș are ca rezultat rezervarea automată a proprietății, cu excepția cazului în care agentul de publicitate a dezactivat opțiunea „rezervare instantanee”. În cazul unei probleme din cauza plății de închiriere, rezervarea va fi anulată automat.

O închiriere nu poate fi refuzată în mod necuvenit. Agentul de publicitate garantează că nu face discriminări în alegerea chiriașilor (sex, naționalitate, religie etc.). Dacă un astfel de act ar trebui raportat editorului, acesta din urmă își rezervă dreptul de a rezilia contul agentului de publicitate.

Editorul nu poate garanta identitatea Utilizatorilor. Agentul de publicitate depinde de verificarea dacă identitatea indicată de chiriaș este corectă și invers.

La sfârșitul închirierii, chiriașul poate lăsa un aviz care poate fi publicat. Agentul de publicitate va avea ocazia să răspundă la recenziile sale.

Agentul de publicitate și chiriașul trebuie să se pună de acord asupra aspectelor practice, în special a programărilor pentru a intra și a ieși. Este recomandat să furnizați un inventar de intrare și ieșire. Acest document va face, în special, posibilitatea de a verifica dacă Proprietatea este returnată în starea în care a fost transmisă sau nu și consecințele.

Editorul nu oferă nicio asigurare, în special în cazul anulării închirierii. Este responsabilitatea chiriașului să se asigure în mod adecvat, în special în așteptarea unei anulări.

Răspunderea chiriașului

Chiriașul este de acord să nu utilizeze Site-ul în alte scopuri decât cele specificate în aceste T&C-uri ale chiriasului și, în special, să nu-l folosească în scopuri comerciale. Chiriașul își rezervă proprietatea pentru uz personal și în niciun caz pentru un terț.

Chiriașul trebuie să transmită agentului de publicitate toate informațiile de închiriere, în special durata închirierii și numărul de persoane prezente în timpul șederii. Dacă aceste informații sunt incorecte, agentul de publicitate poate refuza intrarea în proprietatea chiriașului.

Chiriașul este singurul responsabil pentru comportamentul și respectul pentru Proprietate în timpul închirierii. El se angajează în special să respecte statutul chiriașului prezent pe Site.

Chiriașul este responsabil pentru respectarea contractului de închiriere. În general, chiriașul este de acord să respecte datele și orele programărilor programate cu agentul de publicitate.

Este responsabilitatea chiriașului să respecte Proprietatea de închiriere și să o returneze statului în care se afla atunci când a intrat în incintă.

Agentul de publicitate poate emite instrucțiuni specifice pe care Chiriașul este de acord să le respecte, precum și măsuri de securitate.

Agentul de publicitate este singurul responsabil pentru asigurarea referitoare la Proprietate și pentru respectarea legislației aplicabile închirierii Proprietății. Chiriașul este invitat să întrebe despre aceste puncte diferite înainte de a intra în incintă.

Pe Site, Chiriașul este responsabil pentru conținutul pe care îl postează sau îl transmite terților. Chiriașul va fi făcut responsabil pentru orice daune pe care le-ar fi provocat Site-ului sau terților prin intermediul Site-ului.

Responsabilitatea editorului

Editorul acceptă să pună în aplicare toate mijloacele necesare pentru ca Site-ul să fie permanent online, dar nu se poate angaja la o rată de disponibilitate. În special, Editorul nu poate garanta permanența rețelei de internet. Site-ul poate fi de asemenea indisponibil, în special din motive de întreținere sau orice alt motiv, fără ca Editorul să fie responsabil.

Editorul acționează numai ca gazdă a anunțurilor și în niciun caz ca editor al acestora. Agentul de publicitate este singurul responsabil pentru elementele reclamei. Editorul nu poate fi făcut răspunzător dacă reclama este falsă sau încalcă drepturile terților, Editorul nu garantează în niciun fel veridicitatea reclamelor. Dacă Editorul este informat despre astfel de acțiuni, acesta va retrage imediat Anunțul și poate iniția proceduri împotriva Agentului de publicitate.

Fotografiile din reclame pot fi ușor modificate pentru o publicație online. Agentul de publicitate rămâne singur responsabil pentru fotografiile Bunurilor și pentru a se asigura că acestea nu sunt înșelătoare. Responsabilitatea editorului nu poate fi angajată dacă fotografiile nu sunt reprezentative pentru realitatea proprietății.

Conținutul interzis, care încalcă drepturile terților sau legea privind proprietatea intelectuală va fi eliminat de către editor după ce a fost făcută o notificare care indică conținutul ilegal. Orice denunțare a conținutului ilegal poate fi făcută către Editor la adresa de e-mail: infos@corsica-realties.com.

Site-ul vă permite să indicați datele de disponibilitate ale Proprietății. Editorul nu poate fi făcut răspunzător dacă agentul de publicitate nu introduce corect datele la care sunt disponibile bunurile.

Editura nu este o agenție imobiliară în sensul legii Hoguet și în niciun caz nu face niciun intermediar între chiriaș și agentul de publicitate. Editorul nu poate fi făcut răspunzător în cazul în care închirierea va merge prost, Editorul neavând niciun control asupra chiriașilor sau asupra proprietarilor Bunurilor. Orice problemă legată de închirierea unei proprietăți Deși se află în faza de rezervare sau în etapa de execuție a închirierii, trebuie rezolvată între agentul de publicitate și chiriaș. Editorul nu garantează exactitatea, perfecțiunea sau utilitatea informațiilor conținute în reclame. Depindeți de chiriaș să exercite prudență înainte de a comite.

Editorul nu este în niciun fel responsabil pentru link-urile care apar pe site și duc la alte site-uri de internet care nu îi aparțin și care nu sunt controlate de acesta, deoarece nu are control asupra conținutului, hărțile de protecție a datelor cu caracter personal sau practicile site-urilor publicate de terți.

În general, răspunderea Editorului poate fi angajată numai pentru daune directe și previzibile. Răspunderea acestuia nu poate fi angajată în niciun caz pentru vreun prejudiciu indirect sau pentru vreun prejudiciu care își găsește cauza în faptul că Anunțatorul, Chiriașul însuși, al unui terț sau într-un fapt de forță majoră.

Prețuri și mijloace de plată

Când se face o închiriere pe site, chiriașul trebuie să plătească prețul de închiriere pentru ca rezervarea să fie definitivă. Prețul este stabilit de agentul de publicitate.

Chiriașul plătește chiria folosind un mijloc sigur de plată pe care el însuși l-a ales dintre cele oferite de către editor:

transferuri bancare, cecuri bancare, numerar, Paypal, Stripe etc.

Plățile sunt sigure. Locatarului revine condițiilor generale ale fiecăreia dintre metodele de plată, independent de aceste condiții generale.

taxe

Taxele pot fi adăugate la prețul indicat: TVA, taxa de turism, ...

Agentul de publicitate este responsabil pentru impozitele la care este supus sau pe care trebuie să le încaseze. Depinde de el să indice cu exactitate valoarea acestor taxe care se adaugă la prețul de închiriere.

Răspunderea editorului nu poate fi angajată dacă agentul de publicitate a omis impozitele. Agentul de publicitate este informat că anunțurile sale pot fi șterse și accesul acestuia închis dacă nu sunt indicate toate taxele.

În ceea ce privește taxa turistică, impozitul nu este în niciun caz încasat direct de site și, prin urmare, este dedus din suma totală plătită de chiriaș.

Se recomandă ca agentul de publicitate să încaseze singur taxa turistică atunci când acesta nu este încasat de către editor.

Chiriașul trebuie să informeze Editorul dacă întâmpină dificultăți.

Orice solicitare posibilă de rambursare sau contestare a impozitului poate fi făcută numai către administrația în cauză și în niciun caz către Editor.

Anularea închirierii

Condițiile de anulare a închirierii sunt stabilite de agentul de publicitate, care trebuie să specifice foarte clar în foaia de prezentare a proprietății posibilitățile de anulare și rambursare.

În acest caz, se aplică condițiile noastre generale de anulare = depunerea (10%) reținută pentru orice anulare inclusă pe D-30 din ziua de sosire programată, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a cazurilor foarte specifice. În acest caz, vă rugăm să trimiteți o reclamație la asistența noastră prin adresa noastră de e-mail infos@corsica-recements.com.

În cazul în care anularea provine de la Agentul de publicitate, Editorul își rezervă dreptul de a închide contul agentului de publicitate fără notificare sau compensații în cazul unei reclamații a chiriașului cu privire la această anulare și după ce i-a permis agentului de publicitate să își afirme argument.

terminare

Rezilierea contractului dintre Chiriaș și Editor, caracterizată prin acceptarea acestor CGU-ului locatar, se poate face oricând, trimițând un e-mail la adresa infos@corsica-reutions.com. Rezilierea contractului are ca rezultat închiderea contului.

În cazul unei reclamații de la un agent de publicitate, Editorul poate închide contul locatarului fără a plăti compensații după ce l-a pus pe chiriaș în poziția de a răspunde la reclamație. Contractul se încheie automat în ziua în care contul chiriașului este închis.

Când contul chiriasului este șters, Chiriașul trebuie să recupereze informațiile pe care le dorește, Editorul nu are obligația de a păstra datele conținute în contul Chiriașului.

Condițiile de reziliere a contractului încheiat între agentul de publicitate și chiriaș sunt puse de acesta și acceptate de către chiriaș. Editorul nu este implicat în acest contract.

Proprietate intelectuală

14.1. website

Elementele Site-ului, în afară de reclame, sunt proprietatea Editorului. Utilizatorilor li se interzice modificarea, copierea, traducerea, distribuirea, publicarea, transmiterea, distribuirea, producerea, afișarea sau transferul drepturilor asupra oricărui conținut, bază de date sau orice element al Site-ului.

Utilizatorilor li se interzice să încerce decompilarea, decriptarea, dezasamblarea sau inginerul invers, orice software utilizat pentru a furniza Site-ul și Site-ul în sine.

Site-ul poate conține link-uri hipertext către Site-uri editate și găzduite de pe serverele terțe și, în special, privind bannerele publicitare, a căror gestionare nu este în niciun fel asigurată de către Editor și asupra căreia nu poate fi exercitat niciun control.

Editorul declina orice responsabilitate cu privire la consecințele (tehnice, legale sau de altă natură) legate de accesul la aceste site-uri de pe Site.

Chiriașul are, în virtutea înregistrării sale și pe durata acesteia, un drept de uz personal, neexclusiv, netransmisibil și netransmisibil.

14.2. Intervenție pe site

Utilizatorul este de acord în intervențiile sale scrise cu privire la respectarea drepturilor terților, inclusiv drepturi de personalitate, drepturi de proprietate intelectuală sau industrială. Utilizatorul garantează Editorului în caz de recurs împotriva acestora pentru observațiile introduse de acesta.

Utilizatorul se angajează în special, fără ca această listă să fie considerată exhaustivă, să nu utilizeze conținut și să nu difuzeze niciun mesaj sau informație cu caracter ofensator, defăimător, rasist, xenofob, revizionist sau onorând o natură dăunătoare sau reputația altora, incitând la discriminare, ura față de o persoană sau un grup de oameni din cauza originii sau apartenenței sale sau a apartenenței la un grup etnic, a unei națiuni, a unei rase sau o religie determinată, publicitate, amenințarea unei persoane sau a unui grup de persoane, de natură pornografică sau pedofilă, care incită la comiterea unei infracțiuni, a unei infracțiuni sau a unui act de terorism sau altul, atacând drepturile altora și securitatea oameni și proprietăți. Utilizatorul se angajează să nu facă reclamă în mesajele sale sau să insereze link-uri care se referă la alte site-uri.

Când Utilizatorul cunoaște că astfel de comentarii apar pe Site, se angajează să informeze Editorul cu privire la aceasta la adresa de e-mail infos@corsica-realty.com

Orice comentariu cu privire la o închiriere făcută de chiriaș trebuie să fie obiectivă și respectuoasă. Proprietarul poate răspunde.

În conformitate cu articolele 6-I, 2 și 3 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală, Editorul nu și-a putut vedea responsabilitatea angajată din cauza conținutului pus la dispoziție pe Site-ul de către utilizatori, cu excepția cazului în care nu îi face promptă inaccesibilitatea după ce au fost informați despre ilegalitatea lor în condițiile prevăzute de prezenta lege.

În consecință, Utilizatorul este informat și acceptă că Editorul poate șterge fără întârziere, fără notificare și fără justificare, orice publicare de către Utilizator.

Calculatoare și libertăți

Datele cu caracter personal colectate de către Editor de la Chiriaș sunt esențiale pentru a furniza serviciul la care s-a aderat Chiriașul prin acceptarea T&C-urilor.

Datele obligatorii sunt: prenumele, prenumele, adresa, telefonul, e-mailul.

Scopurile procesării sunt urmărirea clienților și orice prelucrare legată de executarea serviciilor. Acest contract este baza legală pentru prelucrare.

Datele chiriașului sunt păstrate pe întreaga durată a contractului și până la trei ani de la sfârșitul relației contractuale în scopul prospectării.

Datele prelucrate pot fi transmise de către editor către orice subcontractanți, agenților de publicitate de la care chiriașul a închiriat o proprietate și către justiție în contextul litigiilor, dacă este necesar.

Chiriașul are dreptul de acces, modificare, rectificare, portabilitate și ștergere a informațiilor personale colectate cu privire la el. Chiriașul poate comunica Editorului directivele sale cu privire la utilizarea datelor sale cu caracter personal post-mortem.

Pentru a exercita acest drept, Chiriașul poate trimite un e-mail la adresa infos@corsica-realties.com.

În cazul nerespectării obligațiilor sale de către editor, Chiriașul poate contacta CNIL.

Chiriașul se poate referi la politica de confidențialitate a editorului pentru mai multe detalii.

Agentul de publicitate profesionist este însuși invitat să respecte reglementările aplicabile datelor cu caracter personal atunci când colectează date de la chiriași. El se angajează să-i informeze cu privire la scopurile prelucrării și la posibilitatea exercitării drepturilor lor.

Acord de probă

„Clicurile” chiriașului făcute în baza acceptării acestor condiții generale de vânzare constituie acceptarea contractului.

Registrele computerizate păstrate în sistemele informatice ale editorului vor fi păstrate în condiții de securitate rezonabile și considerate drept dovada comunicărilor între părți.

Astfel, Editorul poate produce în mod valabil, în cadrul oricărei proceduri, în scopul dovedirii, datele, fișierele, programele, înregistrările sau alte elemente, primite, emise sau stocate cu ajutorul sistemelor informatice operate de Editor, pe toate suporturile digital sau analog și folosiți-l, cu excepția cazului în care există o eroare vădită.

diferit

Dacă una sau mai multe dispoziții din aceste Condiții generale de utilizare sunt considerate nule sau declarate ca atare în aplicarea unei legi, a unui regulament sau în urma unei decizii care a devenit definitivă a unei instanțe competente, celelalte prevederile de aici vor rămâne în vigoare.

Nici o dispoziție din prezenta nu se consideră a fi exclusă, completată sau modificată de una dintre părți fără un act scris prealabil semnat de oficialii autorizați ai părților sub forma unui act adițional la aceste T&C chiriașe, luând în mod expres o decizie de anulează aplicarea unei clauze contractuale, o completează sau o modifică.

Faptul că Editorul nu se folosește la un moment dat de niciuna dintre clauzele acestui Contract și / sau de o încălcare de către Utilizator a niciunei obligații contractuale nu poate fi interpretat ca echivalent cu renunțarea de către editor pentru a invoca oricare dintre aceste clauze contractuale sau obligații la o dată ulterioară.

dispute

Aceste T&C chiriașe sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația franceză, fără a ține cont de principiile conflictelor de legi.

Părțile se angajează să efectueze o tentativă de conciliere înainte de orice recurs la judecător.

În cazul unui litigiu care poate apărea cu ocazia interpretării și / sau a executării celei prezente sau în legătură cu aceste T&C-uri ale chiriașului, Chiriașul poate decide să prezinte litigiul cu Editorul la o procedură de mediere convenționale sau orice altă metodă alternativă de soluționare a litigiilor.

Chiriașul poate accesa platforma europeană pentru soluționarea litigiilor de consum instituite de Comisia Europeană la următoarea adresă și listarea tuturor organismelor de soluționare a litigiilor aprobate în Franța: https://webgate.ec. europa.eu/odr/.

În cazul eșecului acestei proceduri de mediere sau în cazul în care chiriașul dorește confiscarea unei jurisdicții, se vor aplica regulile codului de procedură civilă.